Skip to main content
  1. צחצוח יום-יומי נכון של השיניים במברשות רגילות דורש מיומנות וזמן שאנשים אינם מוכנים להשקיע.
  2. כ-80% מהאוכלוסייה משקיעה פחות מדקה בצחצוח יום-יומי.
  3. מרבית האנשים נוטים לצחצח בעיקר את החלק הקדמי של השיניים ומזניחים את שאר משטחי השן וקו החניכיים.
  4. ניסיון רב שנים של רופאי שיניים להקנות שיטות צחצוח יעילות יותר – כשל!

הפתרון – מוצרי ד"ר ברמן אשר תוכננו באופן בו המוצרים הותאמו להתנהגות הציבור ולא להיפך!

Leave a Reply

Close Menu