Skip to main content
  • מברשות Dr. Barman מסירות לפחות 27% יותר מרובד חיידי השן ("פלאק") בהשוואה למברשות רגילות.
  • שימוש תדיר במברשות Dr. Barman משפר את בריאות החניכיים ומפחית דימום חניכיים.
  • לימוד טכניקת צחצוח נכונה במברשות Dr. Barman הינו פשוט ואינטואיטיבי יותר מאשר שימוש בכל מברשת רגילה.
  • מברשות Dr. Barman מכסות את כלל משטחי השן וסיבי המברשת באים במגע ישיר יותר עם משטחי השן בעת הצחצוח.
  • ילדים מעדיפים שימוש במברשות Dr. Barman על פני מברשות רגילות.

Leave a Reply

Close Menu